Υπολογισμός Ισχύος Θερμαντικού Σώματος

Share this

July 14, 2011

Last updated: 30/09/2017, 1 min read

Panels Calculation


Εισαγωγή


Με αυτό το φύλλο θα μπορείτε να υπολογίσετε την θερμαντική ισχύ ενός θερμαντικού σώματος ΑΚΑΝ ή PANEL. Με απλά λόγια θα μπορείτε να βρείτε πόσες θερμίδες αποδίδει το σώμα στον χώρο. Συμπληρώνοντας τις απαραίτητες θερμοκρασίες και επιλέγοντας τον τύπο του σώματος το φύλλο υπολογίζει αυτόματα την θερμική ισχύ του σώματος (Kcal/h) καθώς επίσης και την απαραίτητη παροχή νερού μέσα στο σώμα (l/h). Επιπλέον, αν είναι γνωστή η παροχή και η θερμοκρασία εισόδου του νερού στο σώμα, το φύλλο έχει την δυνατότητα να υπολογίσει την (άγνωστη) θερμοκρασία εξόδου του νερού από το σώμα.

Οδηγίες χρήσης


Διακρίνουμε δύο περιπτώσεις:
  1. Γνωστές θερμοκρασίες εισόδου και εξόδου του νερού: Απλά συμπληρώνουμε τις τιμές των θερμοκρασιών στα πράσινα κελιά και επιλέγουμε τον τύπο του σώματος από τις λίστες στα κίτρινα κελιά. Το φύλλο αυτόματα θα υπολογίσει την θερμική ισχύ του σώματος και την απαιτούμενη παροχή.
  2. Άγνωστη θερμοκρασία εξόδου του νερού από το σώμα: Συμπληρώνουμε την θερμοκρασία εισόδου του νερού στο σώμα (tv) και την θερμοκρασία του χώρου (ti) στα πράσινα κελιά. Επιλέγουμε τον τύπο του θερμαντικού σώματος από τις λίστες στα κίτρινα κελιά όπως και στην 1η περίπτωση. Συμπληρώνουμε την γνωστή παροχή στο πράσινο κελί και στην συνέχεια πατάμε το κουμπί “Εύρεση tr“. Το φύλλο θα υπολογίσει την θερμική ισχύ του σώματος αλλά και την άγνωστη θερμοκρασία εξόδου του νερού.


Κατέβασμα


Download

Tο αρχείο μπορείτε να το ανοίξετε με Εxcel 2007 ή νεώτερο. Για να λειτουργήσει σωστά θα πρέπει να ενεργοποιήσετε τις μακροεντολές. Για καλύτερα αποτελέσματα ακολουθήστε την διαδρομή File -> Options -> καρτέλα Formulas και εισάγεται στο Maximum Iteration = 30000 (η μέγιστη τιμή είναι 32767) και στο Maximum Change = 0.00001 (ή μικρότερη τιμή).

Page last modified: January 6, 2019

Christos Samaras

Hi, I am Christos, a Mechanical Engineer by profession (Ph.D.) and a Software Developer by obsession (10+ years of experience)! I founded this site back in 2011 intending to provide solutions to various engineering and programming problems.

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}
Add Content Block
>